Czym jest długość fali de Broglie'a elektronu i jego pochodna

Czym jest długość fali de Broglie'a elektronu i jego pochodna

Długość fali w fizyce można zdefiniować jako odległość od jednego grzbietu do drugiego długość fali i jest oznaczony λ. Zgodnie z jego definicją, fala powtarza swoją charakterystykę po pewnym czasie. Zanim przejdziemy do omawiania tej koncepcji, powinniśmy poznać podstawy elektronu i co to właściwie jest? Elektron to subcząstka w atomie oznaczona jako „e-”. Ten elektron ma ujemny ładunek elektryczny. Te elektrony odgrywają ważną rolę w przenoszeniu Elektryczność na materiały stałe. Według francuskiego naukowca Louisa de Broglie nawet elektrony mają również właściwości falowe. W swojej pracy naukowej udowodnił, że wszystkie materie / cząstki mają właściwości falowe, nawet elektrony. De Broglie zaproponował równanie opisujące właściwości dowolnej materii / cząstki. W tym artykule poznasz długość fali de Brogliego elektronu, jego równanie, wyprowadzenie i z Długość fali Brogliego elektronu przy 100 EV .Jaka jest długość fali elektronowej De Broglie?

Według Louisa de Broglie wszystkie cząsteczki mają właściwości fali. Mogą wykazywać pewne właściwości typu falowego. Ta sama teoria odnosi się do elektronu również zgodnie z jego stwierdzeniem.


długość fali de-brogliego elektronu

długość fali elektronu de-Brogliego

Fala elektronowa ma długość λ i ta długość fali zależy od pędu elektronu. Pęd (p) elektronu jest wyrażony jako masa elektronu (m) i prędkość elektronu (v).

∴Moment elektronu (p) = m * vWtedy długość fali λ wynosi

∴ Długość fali λ = h / p


Tutaj h jest stałą Plancka, a jej wartość to 6,62607015 × 10-34 J.S

Wzór na λ jest znany jako długość fali de Brogliego elektronu. Analizując to, możemy powiedzieć, że wolno poruszające się elektrony mają dużą długość fali, a szybko poruszające się elektrony mają krótką lub minimalną długość fali.

ree Długość fali Brogliego pochodnej elektronów

Wyprowadzenie długości fali elektronu De Broglie'a określa związek między materią a energią. Aby wyprowadzić de Broglie długość fali równania elektronowego , weźmy równanie energii, które jest

E = m.cdwa

Tutaj m = masa

E = energia

C = prędkość światła

Teoria Plancka również to stwierdza energia kwant jest powiązany z jego częstotliwością wraz ze stałą deski.

E = h.v

∴ Zrównanie dwóch równań energii, aby otrzymać równanie długości fali de Broglie.

m.cdwa= h.v

Żadne prawdziwe cząstki nie mogą podróżować z prędkością światła. Zatem zastąp prędkość (v) prędkością światła (c).

m.vdwa= h.v

Zastąp „v” przez v / λ, a następnie m.v2 = h.v / λ

∴ λ = h.v / m.v2a

Powyższe równanie wskazuje długość fali de Brogliego elektronu.

Na przykład możemy znaleźć plik de Broglie długość fali elektronu przy 100 EV polega na podstawieniu wartości stałej Plancka (h), masy elektronu (m) i prędkości elektronu (v) w powyższym równaniu. Wtedy wartość długości fali de Broglie wynosi 1,227 × 10-10 m.

Według de Broglie, każda cząstka lub materia w tym wszechświecie ma właściwości falowe. I mogą mieć długość fali. Te wartości można rozpoznać po pliku Równanie długości fali de Brogliego . Biorąc pod uwagę prędkość cząstek i wartość masy wraz ze stałą Plancka, możemy określić długość jej fali. Cząstki, które mają większą wartość masową niż mniejsza liczba cząstek, mają najmniejszą długość fali.