Co to jest generator darmowej energii: tworzenie i jego zastosowania

Co to jest generator darmowej energii: tworzenie i jego zastosowania

Nikola Tesla (10thLipiec 1856-7thStyczeń 1943) wynalazł darmową energię za pomocą cewki. Energia mechaniczna jest przekształcana w energię elektryczną przez generatory, ważnymi elementami generatorów są pole magnetyczne i ruch przewodnika w polu magnetycznym. Generator darmowej energii to urządzenie, które służy do wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o zasadę magnesów neodymowych. Istnieją różne typy generatorów o różnych rozmiarach, przy czym generator darmowej energii jest jednym z typów generatorów, który wytwarza energię elektryczną. W tym artykule omówiono przegląd generatora darmowej energii, w tym jego definicję, zalety, wady i zastosowania.Co to jest generator darmowej energii?

Pochodzenie: Generator darmowej energii jest jednym z rodzajów urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i działa na zasadzie magnesów neodymowych. Niektóre z produktów do generowania darmowej energii to Hydro Generator i Hydro Turbine, Pelton Hydro Turbine Generator, Renewable Free Energy Water Wheel, Pelton Turbina Generator 50 kW Micro Hydropower Turbine, 30 kW 150 obr./min 400 v rpm Generator magnetyczny z magnesami trwałymi, 750 kva SDEC Free Energy Generator diesla itp.


Wyprowadzenie momentu bezwładności koła zamachowego

Koła zamachowe są potrzebne do magazynowania energii, ponieważ silnik wytwarza energię tylko w jednym suwie, ale musi wykonać 4 suwy, jeden to suw ssania, suw sprężania, suw mocy lub suw rozprężania i suw wydechowy. Moc jest jedynym suwem, w którym pobieramy energię z silnika i ta energia z suwu mocy musi być gdzieś zmagazynowana, aby można ją było wykorzystać do wykonania pozostałych trzech suwów. Koło zamachowe przechowuje energię, wykorzystując moment bezwładności, a koło zamachowe przechowuje energię w formule takiej jak

E = 1/2 Iωdwa

Gdzie „E” to energia„Ja” to moment bezwładności


„Ω” jest prędkością kątową

Moment bezwładności można obliczyć wg

I = 1/2 m (r zewn.2 + r wewn.2)

Energia zmagazynowana przez koło musi być większa niż energia wymagana do wykonania suwu ssania, suwu sprężania i suwu wydechu. Energia zmagazynowana przez koło jest mniejsza niż energia wymagana do wykonania suwu ssania, suwu sprężania i suwu wydechu, wtedy silnik nie będzie działał, ponieważ może nie być w stanie wykonać wszystkich pozostałych trzech suwów.

Wcześniej koła zamachowe były wytwarzane wyłącznie z żeliwa, ale obecnie branże wybierają różne rodzaje materiałów do produkcji kół zamachowych: stal, żeliwo, aluminium itp. Koło zamachowe nie utrzymuje stałej prędkości, a jedynie zapobiega fluktuacjom energii.

Jeśli masa na powyższym rysunku idzie w kierunku ziemi, a energia potencjalna masy jest równa mgh.

P.E (energia potencjalna) = mgh

Kiedy masa maleje, energia potencjalna również maleje i ta energia potencjalna jest częściowo podzielona na trzy ścieżki.

 • Ścieżka 1: Translacyjna energia kinetyczna = 1/2 mvdwa
 • Ścieżka 2: Energia kinetyczna rotacji = 1/2 I ωdwa
 • Ścieżka 3: Praca przeciw tarciu = n1fa

P.E (energia potencjalna) jest równa mgh jest podzielona na trzy ścieżki, które są translacyjną energią kinetyczną, obrotową Energia kinetyczna i Praca przeciw tarciu wyrażona jako

Mgh = Translacyjne K.E + Rotacyjne K.E + Praca przeciw tarciu… eq (1)

Prędkość liniowa jest równa prędkości kątowej i jest wyrażana jako

V = r * ω …… .. eq (2)

Kiedy masa porusza się w kierunku do dołu, energia kinetyczna obrotu jest wykorzystywana przeciw energii tarcia.

1/2 I ωdwa= ndwafa

f = I ωdwa/ 2ndwa……… .. eq (3)

Po podstawieniu eq (2) otrzymamy równanie (3) w równaniu (1)

Mgh = 1/2 m rdwaωdwa+ 1/2 I ωdwa+ n1I ωdwa/ 2ndwa……… .. eq (4)

Pomnóż powyższe równanie przez 2, które otrzymasz

2 Mgh = m rdwaωdwa+ I ωdwa+ I ωdwa(1 + n1 /ndwa)

2 Mgh - m rdwaωdwa= I ωdwa(1 + n1 /ndwa)

2 Mgh - m rdwaωdwa/ ωdwa(1 + n1 /ndwa) = I

I = (2 Mgh- m rdwaωdwa/ ωdwa) / (1 + n1 /ndwa) ……… .. eq (5)

Średnia prędkość koła zamachowego wynosi ω / 2

Średnia prędkość = 2Πn / t

Gdzie n staje się ndwa

ω / 2 = 2Π ndwa/ t

ω = 4Π ndwa/ t… .. eq (6)

Zastępczy eq (6) w równaniu (5) otrzyma

I = (m (2ghtdwa/ 16 Πdwandwadwa) -rdwa) / (1 + n1 /ndwa)

I = (m (ghtdwa/ 8 Πdwandwadwa) -rdwa) / (1 + n1 /ndwa) ……… .. eq (7)

Gdzie wysokość (h) = 2rn1…… eq (8)

Zastąpienie eq (8) w równaniu (7) otrzyma

Gdzie wysokość (h) = 2rn1……… eq (8)

Zastąpienie eq (8) w równaniu (7) otrzyma

I = (m (g2Πrn1tdwa/ 8 Πdwandwadwa) -rdwa) / (1 + n1 /ndwa)

I = pan * ((gn1tdwa/ Π ndwadwa) -r) / (1 + n1 /ndwa) ……… .. równ. (9)

Równanie (9) przedstawia moment bezwładności w kg / m2

Praca koła zamachowego

Rozważmy, że maszyna do szycia obsługiwana nożnie składa się z dwóch kół, jednego dużego koła, a drugiego mniejszego. Te dwa koła są połączone liną, gdy ruch jest nadawany przez większe koło, a następnie lina przenosi ten ruch na mniejsze koło. Mniejsze koło działa jak koło pasowe i okrąża maszynę do szycia i zobaczy, że nawet gdy przestaniemy dostarczać siłę napędową do większego koła, będzie ono nadal działać przez krótki czas ze względu na swoją bezwładność. Że koło zamachowe to urządzenie, które działa jako rezerwuar energii, przechowując i dostarczając energię mechaniczną w razie potrzeby. Rysunek (a) to koło zamachowe, a rysunek (b) to podstawowy schemat koła zamachowego generatora darmowej energii pokazano poniżej

schemat-koła-zamachowego-i-generatora-darmowej-energii

schemat-koła-zamachowego-i-generatora-darmowej-energii

Koło zamachowe jest używane w silnikach tłokowych do magazynowania pewnej ilości energii podczas suwu mocy i dostarczania jej z powrotem podczas następnego cyklu. Podobnie jest stosowany w samochodach zabawkach, żyroskopach itp.

Wytwarzanie darmowej energii za pomocą kondensatora

Potrzebujemy pewnych komponentów do wytworzenia darmowej energii za pomocą kondensatora. Są to 8 kondensatorów 10v i 4700 uf, PCB (płytka drukowana), lutownica i drut lutowniczy. Najpierw utwórz schemat obwodu, łącząc kondensatory w obwodzie równoległym, wszystkie kondensatory strony ujemnej podłączone do jednego przewodu, a wszystkie kondensatory strony ujemnej podłączone do innego przewodu, jak na schemacie obwodu pokazanym poniżej

połączenie kondensatorów równolegle

połączenie kondensatorów równolegle

Teraz podłącz wszystkie kondensatory do płytki drukowanej za pomocą schematu obwodu. Jest to proces wytwarzania darmowej energii za pomocą kondensatora. Po zakończeniu procesu następnym krokiem jest testowanie, najpierw w procesie testowania, ładujesz kondensatory napięciem od 6 do 8 V, a następnie testujesz diodę LED lub silnik prądu stałego. Jeśli połączenia zostaną wykonane prawidłowo, dioda LED zacznie migać i silnik prądu stałego będzie działał.

Silnik prądu stałego z magnesami trwałymi

Silnik PMDC, czyli silnik prądu stałego z magnesami trwałymi, składa się z dwóch głównych elementów: wirnika lub twornika i stojana. Stąd konstrukcja silnika prądu stałego jest niezbędna do wytworzenia pola magnetycznego. Magnetyczny może być magnesem dowolnego typu lub magnesem trwałym. Kiedy magnes trwały jest używany do wytworzenia pola magnetycznego w silniku prądu stałego, nazywane jest silnikiem prądu stałego z magnesem trwałym. Tutaj magnes stały stojana zamontowany na obwodzie stojana i magnes stały zamontowany w taki sposób, że biegun N i biegun S każdego magnesu są naprzemiennie zwrócone do siebie. Wirnik silnika z magnesami trwałymi jest podobny do innych silników prądu stałego. Wirnik lub zwora składa się z rdzenia, uzwojenia i komutatora. Schemat silnika prądu stałego z magnesami trwałymi pokazano poniżej

silnik prądu stałego z magnesami trwałymi

silnik prądu stałego z magnesami trwałymi

Rdzeń twornika składa się z kilku izolowanych szczelinowych okrągłych laminatów z blachy stalowej, przez umieszczenie tej okrągłej stali jeden po drugim, uformowany rdzeń twornika. Żyła twornika jest połączona z wirnikiem w gwiazdę, a druga końcówka uzwojenia jest połączona z segmentem komutatora umieszczonym na wale silnika. Węgiel lub grafit został umieszczony za pomocą sprężyny na segmencie komutatora, aby dostarczać prąd do twornika, gdy zostało podane zasilanie, prąd przepływa przez segment komutatora AB, BC lub CA. Załóżmy, że prąd przepływa przez ścieżkę CA, ta cewka A zachowuje się jak biegun północny, a następnie moment obrotowy działa na wirnik, ponieważ A doświadcza siły uzupełnienia z powodu magnesu stałego bieguna południowego i magnesu stałego bieguna północnego, z tego powodu wirnik będzie się obracał . Gdy pobierana jest moc wejściowa, wydajność silnika prądu stałego poprawia się i jest to jedna z zalet silnika prądu stałego z magnesami trwałymi.

Zalety i wady darmowego generatora energii

Plik zalety generatora darmowej energii

 • Do wytworzenia energii nie jest wymagana energia wejściowa ani żadna energia zewnętrzna
 • Jest bardzo prosty w obsłudze
 • Generuje bez zagrożeń biologicznych
 • Łatwy w utrzymaniu
 • Prosty w budowie
 • Wyższy moment obrotowy
 • Lepsza dynamika

Plik wady generatora darmowej energii

 • Wysoki koszt magnesów trwałych
 • Korozja magnesu i możliwa rozmagnesowanie

Aplikacje darmowych generatorów energii

Zastosowania generatora darmowej energii są

 • Służy do ładowania akumulatorów
 • Używany w pojazdach
 • Używany w diodach LED i żarówkach
 • Schody ruchome
 • Windy
 • Elektryczne pojazdy drogowe

FAQs

1). Jak można wykorzystać koło zamachowe jako rezerwuar energii?

Koło zamachowe działa jako rezerwuar energii i bank energii między maszyną a źródłem energii. W kole zamachowym energia jest magazynowana w postaci energii kinetycznej.

2). Jakie są rodzaje silników prądu stałego?

Istnieją trzy typy silników prądu stałego (DC): silnik prądu stałego z magnesami trwałymi (PMDC), silnik prądu stałego z uzwojeniem bocznikowym, silnik prądu stałego z uzwojeniem szeregowym i silnik prądu stałego z uzwojeniem zespolonym.

3). Jakie są rodzaje energii?

Energia istnieje w różnych formach. Istnieją różne rodzaje energii, są to energia świetlna, energia dźwiękowa, energia jądrowa, energia chemiczna, energia elektryczna i tak dalej.

4). Gdzie znajduje się koło zamachowe?

Pomiędzy wałem korbowym a sprzęgłem znajdują się koła zamachowe, które stanowią jedną część silnika.

5). Jaka jest temperatura curie magnesu?

W przypadku zwykłego minerału magnetycznego magnetyzm trwały występuje poniżej temperatury Curie 5700 (10600 F) i jest również znany jako punkt Curie.

Tak więc w powyższym artykule Darmowa energia Omówiono zalety i wady generatora, pracę koła zamachowego oraz wyznaczono moment bezwładności koła zamachowego. Oto pytanie do Ciebie, jaka jest główna wada generatora darmowej energii?