Działanie czujnika napięcia i jego zastosowania

Działanie czujnika napięcia i jego zastosowania

Ogólnie, czujnik to urządzenie elektryczne służące do wykrywania i reagowania na określony typ sygnału, np. optyczny lub elektryczny. Wdrożenie technik czujnikowych w zakresie napięcia lub prądu stało się doskonałą opcją w zakresie pomiaru metod pomiaru napięcia i prądu. Zalety czujników w porównaniu z konwencjonalnymi metodami pomiaru obejmują głównie mniejszy rozmiar i wagę, wysokie bezpieczeństwo, wysoką dokładność, nienaturalne, przyjazne dla środowiska itp. Możliwe jest połączenie pomiaru prądu i napięcia w fizyczne urządzenie o niewielkich i solidnych wymiarach. . W tym artykule omówiono przegląd czujnika napięcia i jego działanie.Co to jest czujnik napięcia?

Czujnik ten służy do monitorowania, obliczania i określania napięcia zasilania. Ten czujnik może określić poziom napięcia AC lub DC. Wejściem tego czujnika może być napięcie, podczas gdy wyjściem są przełączniki, analogowy sygnał napięcia, sygnał prądowy, sygnał dźwiękowy itp. Niektóre czujniki zapewniają przebiegi sinusoidalne lub impulsowe, takie jak wyjście, a inne mogą generować wyjścia, takie jak AM (modulacja amplitudy) , PWM (modulacja szerokości impulsu) lub FM (modulacja częstotliwości) . Pomiar tych czujników może zależeć od dzielnika napięcia.


czujnik napięcia

czujnik napięcia

Ten czujnik zawiera wejście i wyjście. Strona wejściowa zawiera głównie dwa piny, a mianowicie piny dodatnie i ujemne. Dwa piny urządzenia można podłączyć do dodatnich i ujemnych pinów czujnika. Piny dodatnie i ujemne urządzenia można podłączyć do dodatnich i ujemnych styków czujnika. Dane wyjściowe tego czujnika obejmują głównie napięcie zasilania (Vcc), masę (GND), analogowe dane o / p

Rodzaje czujników napięcia

Czujniki te są podzielone na dwa typy, takie jak czujnik rezystancyjny i czujnik pojemnościowy.1) Czujnik rezystancyjny

Ten czujnik zawiera głównie dwa obwody, takie jak dzielnik napięcia i obwód mostkowy. Rezystor w obwodzie działa jako element czujnikowy. Napięcie można podzielić na dwa rezystory, takie jak napięcie odniesienia i rezystor zmienny, aby utworzyć obwód dzielnika napięcia. Do tego obwodu jest doprowadzone napięcie. O napięciu wyjściowym decyduje rezystancja zastosowana w obwodzie. Więc zmiana napięcia może zostać wzmocniona.

rezystancyjny czujnik napięcia

rezystancyjny czujnik napięcia

Plik obwód mostkowy można zaprojektować z czterema rezystorami. Jeden z tych rezystorów może być poddany działaniu detektora napięcia. Zmiana napięcia może być bezpośrednio wykazana. Sama różnica może zostać wzmocniona, ale różnica w obwodzie dzielnika napięcia nie tylko wzmocniona.


Vault = (R1 / R1 + R2) * Vin

2) Czujnik typu kondensatorowego

Ten typ czujnika składa się z izolatora i dwóch przewodów w środku. Ponieważ kondensator jest zasilany napięciem 5 V, wówczas przepływ prądu będzie tam w kondensatorze. Może to spowodować odrazę elektronów w kondensatorze. Różnica w pojemności wskazuje napięcie i kondensator można łączyć w szereg.

czujnik napięcia typu kondensatorowego

czujnik napięcia typu kondensatorowego

Krypta = (C1 / C1 + C2) * Vin

Aplikacje

Zastosowania tego czujnika obejmują:

  • Wykrywanie awarii zasilania
  • Wykrywanie obciążenia
  • Przełączanie bezpieczeństwa
  • Kontrolowanie temperatury
  • Sterowanie zapotrzebowaniem na moc
  • Wykrywanie usterki
  • Zmiana pomiaru obciążenia temperatury

Tak więc chodzi o napięcie czujnik które można wykorzystać do wykrycia zakresu napięcia w dowolnym urządzeniu. Decyduje o ładunku elektrycznym w dowolnym urządzeniu. Zasada działania tego czujnika zależy głównie od zasady pojemnościowej lub rezystancyjnej. Tutaj pytanie do Ciebie, jakie są zalety czujnika napięcia?