Kategoria — Obwody Oscylatora

Zrozumienie obwodów oscylatora kwarcowego

Podstawowe konfiguracje obwodów kryształowych oscylatorów półprzewodnikowych są obecnie bardziej rozwinięte, prawie wszystkie obwody są modyfikacjami powszechnie uznanych systemów lamp próżniowych, takich jak Pierce, Hartley, Clapp i Butler

Oscylator przesunięcia fazowego - mostek Wien, buforowany, kwadraturowy, Bubba

Oscylator z przesunięciem fazowym to obwód oscylatora przeznaczony do generowania fali sinusoidalnej. Działa z pojedynczym elementem aktywnym, takim jak BJT lub wzmacniacz operacyjny skonfigurowany w

Oscylatory wzmacniacza operacyjnego

Budowa oscylatora wykorzystująca wzmacniacz operacyjny jako element aktywny nazywana jest oscylatorem wzmacniacza operacyjnego. W tym poście dowiemy się, jak projektować oscylatory oparte na opampie i co do tego

Jak działa oscylator blokujący

Oscylator blokujący jest jedną z najprostszych form oscylatorów, która jest w stanie wytwarzać samopodtrzymujące się oscylacje przy użyciu zaledwie kilku pasywnych i jednego

Szczegóły schematu działania oscylatora LC i schematu obwodu

W tym poście zrozumiemy, jak działają obwody oscylatora LC i będziemy konstruować jeden z popularnych oscylatorów opartych na LC - oscylator Colpittsa. Czym są

Obwód generatora przebiegu sinusoidalnego

Omawiany poniżej obwód jest przeznaczony do generowania precyzyjnych przebiegów sinusoidalnych i cosinusowych, które są idealnie identyczne z wymiarami, ale są przesunięte o 90 ° w fazie. Istnieje różnorodność