Jak ręcznie zmienić dwie baterie za pomocą łącznika optycznego

Jak ręcznie zmienić dwie baterie za pomocą łącznika optycznego

Poniższy artykuł wyjaśniający obwód przekaźnika podwójnego przełączania baterii został zażądany przez pana Raję, aby możliwe było automatyczne przełączanie między starymi i nowymi bateriami inwertera, eliminując ręczne interwencje. Przeczytajmy to szczegółowo.Specyfikacja techniczna

'JA kupił nowy akumulator kwasowo-ołowiowy 12v 110 Ah do systemu oświetlenia domu na prąd stały.

Miałem kolejną baterię 12v 110ah, która ma około 8 lat. (który jest podłączony wcześniej w tym samym systemie oświetlenia w moim domu). Ale stary ma pojemność około 25ah, jak obliczyłem.

Ale to nie wystarczy, aby świecić światłem przez około 5 godzin w nocy (tj. Od 18:00 do 23:00), więc chcę używać starej i nowej baterii. Ale nie mogę łączyć ich równolegle, ponieważ stary może ładować się z nowej baterii, co skraca żywotność nowej (tak mi się wydaje)

Dlatego obecnie używam przełącznika „dwukierunkowego” do włączania i wyłączania między starą a nową baterią. Ilekroć sterownik systemu oświetleniowego świeci na czerwono, tj. Przy około 11,5V ręcznie steruję przełącznikiem dwukierunkowym, aby włączyć nowy akumulator.Teraz proszę podać obwód do włączania i wyłączania między dwoma akumulatorami w taki sposób, że początkowo system oświetleniowy działał ze starym bty a gdy napięcie starego bty spadnie (poniżej 11,5v) to włączam tylko nowy. Dziękując Tobie'

Projektowanie

Zaprojektowaną koncepcję proponowanego podwójnego obwodu zmiany baterii lub raczej starego na nowy obwód zmiany baterii można zrozumieć w następujących punktach:

Odnosząc się do schematu obwodu, widzimy układ scalony IC 4017, który działa jako przełącznik lub przełącznik sekwencji.

Układ scalony zmieni wyjście ze styku nr 3 na styk nr 2, a następnie do styku nr 4 w odpowiedzi na każdy dodatni impuls na swoim styku wejściowym nr 14.

pin # 4 układu scalonego został podłączony do styku resetowania # 15 układu scalonego, co oznacza, że ​​w momencie, gdy sekwencja logiczna osiągnie pin # 4, sekwencja zostanie zresetowana z powrotem do pinu # 3, aby cykl mógł się powtórzyć.

Tutaj impuls wejściowy pochodzi ze wskaźnika ostrzeżenia o niskim stanie baterii z istniejącego systemu falownika.

Dioda LED ostrzegająca o niskim poziomie naładowania baterii została zintegrowana z LDR za pomocą światłoszczelnej rurki.

Początkowo po włączeniu zasilania kondensator 1uF resetuje układ scalony tak, że sekwencja logiczna jest inicjowana od pinu # 3.

Przekaźnik w tym miejscu pozostaje połączony z biegunem N / C, łącząc plus starego akumulatora z falownikiem.

Falownik zaczyna działać, rozładowując starą baterię

Po osiągnięciu progu niskiego poziomu naładowania baterii, dioda LED niskiego poziomu naładowania baterii zapala się, co natychmiast obniża załączoną rezystancję LDR, dostarczając dodatni impuls do styku nr 14 układu scalonego.

Układ scalony reaguje, zmieniając sekwencję logiczną z pinu nr 3 na styk nr 2.

Ponieważ pin nr 2 układu scalonego jest podłączony do tranzystora sterownika przekaźnika, przekaźnik natychmiast się aktywuje, włączając nową baterię do działania poprzez styki zwierne.

Całkowicie naładowana nowa bateria wyłącza lampkę kontrolną niskiego poziomu baterii, układ scalony przechodzi w stan gotowości, utrzymując sytuację w stanie nienaruszonym ... do momentu, gdy nowa bateria również osiągnie stan niskiego poziomu baterii, włączając diodę LED i resetując układ scalony do jego początkowe położenie.

Cykl następnie powtarza się, wytwarzając wymagane działania automatycznego podwójnej wymiany baterii.
Poprzedni: Tworzenie wielofunkcyjnego obwodu kontrolera poziomu wody Dalej: Awaryjna ładowarka do telefonów komórkowych na baterie Ni-Cd